Žvižgaštvo

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri) k določenim ravnanjem in obveznostim v zvezi s prijavami kršitev ter zaščiti prijaviteljev zavezuje tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod). V kolikor sumite, da je v zavodu prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v RS, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj zavoda (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo. Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z zavodom v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju: Pravilnik).

Za zaupnika družbe OptimaMed je imenovana Vanda Sobočan.
Za zaupnika znotraj družbe/zavoda je imenovana Mija Mastnak.
Kršitve lahko prijavite preko:

  • po e-pošti na naslov: zaupnik@senecura.si
  • na telefonski številki: 018107538
  • na naslovu družbe Cesta v Tomaž 6A, 3212 Vojnik, s pripisom “Ne odpiraj! - v roke zaupniku za notranjo prijavo”;
  • osebno pri zaupniku po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti;
  • na spletnem naslovu https://senecura-si.signalement.net/entreprises, kjer se zagotavlja tudi možnost anonimne prijave.

ali pa se oglasite pri zaupniku osebno, po predhodnem dogovoru po zgoraj navedenem telefonu ali e-pošti.

Prijava se praviloma poda na obrazcu “Notranja prijava kršitve po ZZPri”.

Vodstvo zavoda zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti, ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Vašo prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik in vaši podatki so znani le zaupniku.

Pomembni dokumenti: