Naročanje

V OptimaMed Vojnik pri naročanju pacientov upoštevamo določila Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob. Določila najdete na spletni strani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13238 in v Uradnem Listu RS, št. 3/18, 201/20, 103/21. Za prvi pregled sprejemamo naročila v primeru, ko gre za novo nastali zdravstveni problem oz. za akutno poslabšanje kroničnega zdravstvenega stanja. Za preverjanje učinkov že začetnega zdravljenja, za dodatne preiskave in končanje zdravstvene obravnave sprejemamo naročanja na kontrolni pregled.

Čakalne dobe v našem centru:

  • NUJNO – zdravstvena storitev se v tem primeru izvede isti dan, v roku 24ur.
  • ZELO HITRO – zdravstvena storitev se izvede v roku 3 dni.
  • HITRO – zdravstvena storitev se izvede v roku 3 dni.
  • REDNO – zdravstvena storitev se izvede najkasneje v 7 dneh.

Naročanje na zdravstveno storitev:

  • Osebno v pisarni OptimaMed.
  • Preko telefona: + 386 (0)3 780-42-90, + 386 (0)40 978 562, +386 (0)51 329 366 od ponedeljka do petka med 8.00 -15.00 uro.
  • Preko elektronske pošte na naslov: info@optimamed-vojnik.si.
  • Po pošti na naslov: OptimaMed Vojnik, Cesta v Tomaž 6A, 3212 Vojnik, Slovenija.
  • Preko portala: https://narocanje.ezdrav.si/