Dobrodošli

V skladu z našim poslanstvom OptimaMed želimo izboljšati kakovost življenja ljudi, za katere skrbimo in jim omogočiti, da živijo veliko zdravih let. Spremljamo ljudi na poti do najboljšega zdravja. Zdravje je najvišja človekova dobrina - njegova ponovna vzpostavitev in trajnostno zagotavljanje sta pogosto zahtevni poti. Ljudi spremljamo na tej poti in se osredotočamo na njihovo individualnost. Do pacientov in gostov, ki so nam zaupani, smo spoštljivi, hvaležni, empatični ter krepimo njihovo samostojnost in osebno odgovornost. Na ta način jim pomagamo dolgoročno izboljšati njihovo zdravje. Vsak majhen korak k optimalnemu zdravju je naš največji uspeh. Ker so tudi najsodobnejše oblike zdravljenja lahko uspešne le, če so vpete v okolje zaupanja, si prizadevamo za partnerski odnos med našimi bolniki in člani multidisciplinarnih timov. Le skupaj lahko dosežemo najboljši možni uspeh zdravljenja in ozaveščamo o zdravem življenju v vsakdanjem življenju. Naše terapije temeljijo na najnovejših znanstvenih dognanjih. V naših ustanovah živimo v inovacijah ter uporabljamo znanje in izkušnje naše mednarodne mreže zdravstvenih ustanov. Skupaj hodimo po poti do najboljšega zdravja.

V OptimaMedu se zanašamo na zaposlene s kompetencami, predanostjo in srčnostjo. OptimaMed sestavlja visoko usposobljeno, empatično in ustvarjalno osebje.

Vsak posameznik s svojo inovativnostjo prispeva k zdravju pacientov in uspehu podjetja. Podpiramo jih z našim zaupanjem in široko paleto možnosti za nadaljnje usposabljanje, ki jim bodo v prihodnosti zagotovile najvišjo strokovno in socialno usposobljenost ter inovativno moč. Naši zaposleni so zanesljivi spremljevalci na poti do najboljšega zdravja.